ELFT szakcsoportok

utolsó módosítás: 2015. május 20.

szakcsoport elnök, titkár munkahely, cím telefon (+36....)
 
ATOMFIZIKAI ÉS KVANTUMELEKTRONIKAI  SZAKOSZTÁLY 
elnök: Hebling János
 

Atomfizikai és
Kvantum-
elektronikai
Szakcsoport

elnök:
Dr. Hopp Béla
SZTE Optikai és K. Tsz.
Szeged, Dóm tér 9.
62 544657
titkár:
Dr. Horváth Zoltán
SZTE Optikai és K. Tsz.
6720 Szeged, Dóm tér 9.
62 544273
 
KONDENZÁLTANYAG-FIZIKAI SZAKOSZTÁLY
elnök: Pécz Béla
 
Anyagtudományi
Szakcsoport
elnök:
Szabó István
Debreceni Egyetem
Szilárdtestfizika Tsz.
4010 Debrecen Pf:2.
30 5075427
titkár:
Újfalussy Balázs
MTA Wigner FK SZFI
1121 Budapest
Konkoly Thege M. út 29-33.
1 3922222/1171
Diffrakciós
Szakcsoport
elnök:
Fábián Margit
MTA EK
1121 Budapest
Konkoly Thege M. út 29-33.
1 3922222/1965
titkár:
Misják Fanni
MTA EK MFA
1121 Budapest
Konkoly Thege M. út 29-33.
1 3922222/3248
 
Neutron
-szinkrotron
Szakcsoport
elnök:
Belgya Tamás
MTA EK
1121 Budapest
Konkoly Thege M. út 29-33
1 3922222/3234
titkár:
Vankó György
MTA Wigner FK RMI
1525 Budapest
Konkoly Thege M. út 29-33
1 3922222/1736
Szilárdtest-fizikai
Szakcsoport
elnök:
Dr. Cserti József
ELTE Komplex Rendszerek Fiz. Tsz.
1117 Budapest
Pázmány P. sétány 1/A
70 5464399
titkár:
Simon Ferenc
BME Fizika Intézet Fizika Tsz.
1111 Budapest
Budafoki út 8.
1 4633816  
Vákuumfizikai,
- technológiai
és Alkalmazásai
Szakcsoport
elnök:
Pécz Béla
MTA TTK MFA
1121 Budapest
Konkoly Thege M. út 29-33.
1 3959240
titkár:
Csík Attila
MTA ATOMKI
4026 Debrecen, Bem tér 18/c
20 3847793
 
KÖRNYEZETFIZIKAI SZAKOSZTÁLY
elnök: Bujtás Tibor
 
Sugárvédelmi
Szakcsoport
elnök:
Bujtás Tibor
Paksi Atomerőmű Zrt.
7031 Paks, Pf.: 71
75 507578
titkár:
Dr. Vincze Árpád
2013 Pomáz, Kodály Z. u. 7. 1 4364890
 
MAGFIZIKAI SZAKOSZTÁLY
elnök: Dr. Wolf György
 
Magfizikai
Szakcsoport
elnök:
Gyürky György

MTA ATOMKI
4026 Debrecen, Bem tér 18/c

52 509246

titkár:
Kovács Péter

MTA Wigner FK RMI
1121 Budapest
Konkoly Thege M. út 29-33.

1 3922222/3802
 
RÉSZECSKEFIZIKAI SZAKOSZTÁLY
elnök: Dr. Katz Sándor
 
Részecskefizikai
Szakcsoport
elnök:
Dr. Katz Sándor
ELTE Elméleti Fizika Tsz.
 1117 Budapest
Pázmány P. sétány 1/A
1 3722747
titkár:
Dr. Hegedűs Árpád
MTA Wigner FK RMI
1121 Budapest
Konkoly Thege M. út 29-33.
1 3922222/1613
 
CSILLAGÁSZATI ÉS ASZTROFIZIKAI SZAKOSZTÁLY
elnök: Dr. Kiss László
 
Csillagászati
Szakcsoport
elnök:
Dr. Kiss László
MTA Konkoly Obszervatórium
1121 Budapest
Konkoly Thege M. út 15-17.
30 4911682
titkár:
Dr. Szabó M. Gyula
MTA Konkoly Obszervatórium
1121 Budapest
Konkoly Thege M. út 15-17.
1 3919338
 
STATISZTIKUS ÉS NEMLINEÁRIS FIZIKAI SZAKOSZTÁLY
elnök: Kun Ferenc
 
Statisztikus
Fizikai
Szakcsoport
elnök:
Kun Ferenc
DE Elméleti Fizikai Tanszék
4026 Debrecen, Bem tér 18/b
52 509200/11183
titkár:
Legeza Örs
MTA Wigner FK SZFI
1121 Budapest
Konkoly Thege M. út 29-33
1 3922222/1190
Termodinamika
Szakcsoport
elnök:
Dr. Gróf Gyula

BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tsz.
1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6. (D.épület)
1521 Budapest Pf. 91

1 4632564
titkár:
Tremmel Bálint Gergely
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1134 Budapest, Váci út 45.
1 238 6619
 
FIZIKAOKTATÁSI SZAKOSZTÁLY
elnök: Ujvári Sándor
 

Általános Iskolai
Oktatási
Szakcsoport

elnök:
Lévainé Kovács Róza
5300 Karcag, Varró u. 21.B. IV./20. 59 313319
20 9621397
titkár:
Zubonyainé Pelka Zsuzsanna
ELFT Tehetségpont
1092 Budapest, Ráday u. 18. Fsz/3.
20 3786758
Középiskolai
Oktatási
Szakcsoport
elnök:
Ujvári Sándor
8000 Székesfehérvár,
Lövölde u. 10. I./6.
22 329105
titkár:
Mester András
3525 Miskolc, Fábián u. 2. V./1. 70 3387912
 
 
FIZIKATÖRTÉNETI SZAKOSZTÁLY
elnök: Piross László
 
Fizikatörténeti
Szakcsoport
elnök:
Piross László
Hajnik Károly Közgazd. SZKI
1078 Budapest Murányi u.10.
1 3225075
fax: 1 3228026
titkár:
Zsoldos Tamásné

Thury György SZKI
8800 Nagykanizsa
Kisfaludy u.2.

93 322641